×

پاورپوینت شبیه سازی مدارات میکرو کنترلی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده محیط pcb

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده محیط شماتیک پروتئوس

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده معرفی نرم افزارهای مهندسی برق

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مباحث پایه ای برق

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده گاز کروماتوگرافی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده امنیت در RFID

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نمایشگاه پروژه مهندسی برق و کامپیوتر

۴,۰۰۰ تومان
0