×

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

۱۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ خشکبار

۱۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

۱۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده حقوق مربوط به هرزنامه ها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت لجستیک رگراسیون

۵,۰۰۰ تومان

سوالات ازمون استخدامی طراحی و دوخت

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارائه چارچوبهای مبتنی بر XML در تجارت الکترونیکی B2B

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

۶,۰۰۰ تومان
0