×

پاورپوینت آماده جهانی شدن و توسعه کشورها

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تفکر استراتژیک

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده صندوق بین المللی پول

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هزینه یابی هدف

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مالکیت معنوی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده طوفان فکری معکوس

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده نماز جماعت

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده برگزاری جلسه اثربخش

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده نمودار تاثیر/ احتمال ریسک

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده رایانش امن

۶,۰۰۰ تومان
0