×

پاورپوینت مدیریت دانش با رویکرد دروس آموخته

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت معرفی مدیریت دانش

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ایجاد ارزش مدیریت دانش

۸,۰۰۰ تومان
0