×

پاورپوینت برقراری ارتباط استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده فرهنگ و ارتباط موثر

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سخنرانی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعاتی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اصول و فنون مذاکره موفق

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سازمانی های رسمی و غیر رسمی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مبانی ارتباطات جمعی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تعامل موفق با رسانه

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت ارتباط با مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان
0