×

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ و ارتباط موثر در سازمان – تئوری‌ها و الگوها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تبلیغات و روابط عمومی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مراحل اجرای پژوهش

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباط موثر در روابط عمومی الکترونیک

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات در برنامه های بهداشتی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی و خروج از مدیریت قارچی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی و تکریم بیماران

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت انگیزش

۴,۰۰۰ تومان
0