پاورپوینت ارائه چارچوبهای مبتنی بر XML در تجارت الکترونیکی B2B


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
400KB
تعداد صفحات
32 صفحه
تعداد بازدید
1881 بازدید
۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارائه چارچوبهای مبتنی بر XML در تجارت الکترونیکی B2B

ارائه چارچوبهای مبتنی بر XML در تجارت الکترونیکی B2B

فهرست

مفاهیم اولیه

طبقه بندی تجارت الکترونیکی

معماری و لایه های تعامل B2B

چارچوب های معرفی شده

چارچوب های مبتنی بر XML

بیان مشکل و کارهای انجام شده

بیان راه حل و زمانبندی انجام پروژه

نتیجه گیری

مراجعپاورپوینت نقش مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکمفاهیم اولیه

تجارت الکترونیکی

عمل خرید و فروش و تبادل کالا و خدمات با استفاده از امکانات شبکه های کامپیوتری

کسب وکار الکترونیکی – تجارت الکترونیکی B2B

 تعریف عامتری از تجارت الکترونیکی است که علاوه بر ویژگی های آن به کارهایی نظیر خدمات به مشتریان و همکاری با شرکا و … را نیز شامل می شود.

در بسیاری از موارد این دو کلمه به جای هم استعمال می شوند.

طبقه بندی انواع تجارت الکترونیکی

pB2B: به شیوه ای از تجارت گفته می شود که تمامی شرکت کنندگان در آن سازمان ها باشند.

pB2C: به شیوه ای گفته می شود که یک طرف سازمان فروشنده و طرف دیگر مصرف کننده قرار گرفته باشد.

pB2E: به شیوه ای گفته می شود که یک سازمان خدمات و کالاها را به کارکنان خود عرضه می کند.

p C2C: یک نوع تعویض کالا یا خدمات است – تجارت الکترونیکی B2B

نیازمندی های برنامه های کاربردی B2B

تعریف و مدیریت فرایندهای کسب‌وکارهای داخلی و خارجی

تجمیع این فرایندهای کسب‌وکار به طوری که با هم هماهنگ باشند.

پشتیبانی از ارتباط با قسمت‌هایی نظیر پایگاه داده‌ها،که به صورت پشت زمینه در سیستم وجود دارند.

فرایند کسب و کار – تجارت الکترونیکی B2B

 دنباله ای از اعمال مختلف برای رسیدن به یک هدف تجاری

معماری برنامه کاربردی B2B

لایه های چارچوب های تعامل B2B

لایه ارتباط

nتعیین قراردادهای لازم برای تبادل پیغام بین شرکای تجاری در نقاط مختلف

قراردادهای متفاوت : ترجمه پیغام‌ها

لایه محتوا

یک زبان خاص و یک سری مدل برای سازماندهی و شرح اطلاعات

قابل فهم و استفاده

درک معنا و نوع سند تجاری مبادله شده

تجارت الکترونیکی B2B

لایه فرایند کسبوکار

 نحوه و ترتیب انجام عملیات‌های تجاری

 رسیدن به یک دنباله مناسب و مورد قبول طرفین برای انجام یک فرایند تجاری

معیارهای عمومی ارزیابی چارچوب ها

جفت شدگی شرکا

ناهمگنی

خودکاری

تطبیق پذیری

امنیت

اندازه پذیری

چارچوب های ارائه شده

تبادل الکترونیکی داده(EDI) – تجارت الکترونیکی B2B

تبادل مستندات تجاری، به صورت ساختاریافته بین برنامه‌های کاربردی دو سازمان.

هدف کاهش زمان و هزینه مربوط مبادلات مبتنی بر کاغذ

استفاده از شبکه VAN

تبادل داده الکترونیکی – تجارت الکترونیکی B2B

تبادل داده الکترونیکی به وسیله اینترنت

pEDIINT

برای تمامی کاربردهای تبادل داده الکترونیکی

pOBI

برای کاربرد تامین الکترونیکی

استفاده از اینترنت به عنوان بستر ارتباطی

مشکلات امنیتی : استفاده از پروتکل های امن در شبکه اینترنت

مشکل عدم گسترش پذیری

چارچوب های ارائه شده

چارچوب های مبتنی بر XML

معرفی نسخه از XML،بر دو پایه XML برای مستندات و اینترنت برای بستر ارتباطی

روزتانت: (RosettaNet)

یک چارچوب برا ی استاندارد سازی بیان تولیدات و فرایندهای کسب و کار در زنجیره تولید کاربردهای فناوری اطلاعات

با عضویت شرکت بزرگ مانند اینتل، میکروسافت و نوکیا و…

در ابتدا برای تجارت قطعات الکترونیکی و نیمه هادی

در ادامه زمینه های ارتباطات و حمل و نقل هم اضافه شدند

استانداردهای روزتانت

سه قسمت اصلی

فرایندهای واسط شرکا(PIP)

چارچوب پیاده سازی روزتانت(RNIF)

 فرهنگ لغت ها

فرهنگ لغت کسب وکار

فرهنگ لغت فنیفناوری اطلاعات در علم ورزشفرایندهای واسط شرکا – تجارت الکترونیکی B2B

تجارت الکترونیکی B2B

تعریف دنباله ای از اعمال برای انجام یک فرایند

خوشه

فعالیت

عمل

چارچوب پیاده سازی روزتانت

استفاده از قراردادهای امن درشبکه اینترنت

استفاده از قرارداد پست الکترونیکی چند منظوره

فرهنگ لغات

فرهنگ لغت کسب و کار

مفاهیمی چون نام، آدرس، مالیات و …

فرهنگ لغات فنی

مفاهیمی چون شرح قطعات کامپیوتری

مثال : پرینتر

مقایسه لایه ها

مقایسه ای دیگر

چارچوب های ارائه شده وب سرویس ها

سه بخش اصلی

تامین کننده سرویس

فهرست سرویس

مصرف کننده سرویس

ارائه سرویس در فهرست

ارائه تقاضا

جستجو

مقایسه چارچوب های ارائه شده – تجارت الکترونیکی B2B

محدوده کاری

تکنولوژی های مبتنی بر وب

کسب و کار الکترونیکی( تجارت الکترونیکی)

p B2C

p B2E

p …

p B2B

مبتنی بر EDI

وب سرویس ها

مبتنی بر XML

ebXML

UBL

RosettaNet

بیان مسأله – تجارت الکترونیکی B2B

هدف : قابلیت تعامل دوجانبه و به صورت خودکار : معیارهای ارزیابی

لایه ارتباط : استانداردهای شبکه اینترنت

لایه محتوا

چندگانگی ساختار : XML و زبانهای بر اساس آن

چندگانگی اطلاعات ( درک متفاوت معنا ) : به دلیل منطق های درونی متفاوت

فرض کنید که دو وب سرویس می خواهند با هم تعامل داشته باشند

 لایه فرایند

چندگانگی فرایند – تجارت الکترونیکی B2B

انجام یک فرایند، با استفاده از ترتیبها، پیش شرط ها، و پس شرطهای متفاوت

راه حل یکپارچه سازی داده و فرایند

کارهای انجام شده

کارهای انجام شده را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد.

چارچوب های مبتنی بر آنتولوژی : بیشتر مفهومی

کار بر روی وب سرویس های معنایی

 کار بر روی چارچوب های مبتنی بر XML

pEDI، ebXML

بیشتر کارها سطحی و جزئی بوده است.

کارهایی که بدون توجه به زمینه B2B انجام گرفته است.

مراحل پروژه – تجارت الکترونیکی B2B

مطالعه ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سیستم‌های B2B

مطالعه چارچوب‌های موجود برای برنامه‌های کاربردی B2B

بررسی ویژگی‌های چارچوب‌های مختلف مبتنی بر XML و مقایسه آنها

انتخاب یک چارچوب مناسب

نوشتن آنتولوژی مناسب برای این چارچوب

یکپارچه سازی داده‌ای

یکپارچه سازی فرایندی

روزتانت : دلایل انتخاب
تجارت الکترونیکی B2B

داشتن فرهنگ لغات که یک ویژگی مهم در ساختن آنتولوژی است.

عدم گستردگی بالا برای تمامی زمینه‌‌های تجاری

کارهای انجام شده برای استفاده از روزتانت در وب سرویس‌های معنایی

انجام استانداردسازی به وسیله کاربران

زنده و فعال بودن چارچوب

جدید بودن انجام فعالیت یکپارچه سازی برای روزتانت

تجارت الکترونیکی B2B

یکپارچه سازی اطلاعات – تجارت الکترونیکی B2B

با توجه به اینکه مرحله حاشیه نویسی معنایی برای هر دو طرف انجام شده است مراحل کار سه تاست:

انتقال پیغام خروجی (الف) به یک مفهوم در فضای مدل دامنه (الف)

آنتولوژی های متفاوت : نگاشت آنتولوژی.

انتقال مفهوم متناظر در فضای مدل دامنه(ب) به پیام ورودی (ب)

یکپارچگی فرایند – تجارت الکترونیکی B2B

یک فرایند با یک معنا در سازمان های مختلف می تواند چندین تعریف داشته باشد

خروجی، پیش شرط ها و تاثیرات

رهیافت های مختلف

دستی

تبدیل دستی دیاگرام فعالیت ها در UML به یک فرایند واسط یا هماهنگ کردن یکی از طرفین با طرف دیگر.

هوشمند

تبدیل به صورت هوشمند انجام شود.

زمانبدی انجام پروژه – تجارت الکترونیکی B2B

نتیجه گیری

برای شکل گیری تجارت الکترونیکی B2B، احتیاج به استاندارد سازی است که چارچوب ها همان استانداردها هستند.

یک چارچوب B2B، در سه لایه ارتباط، محتوا و فرایند کسب و کار تعامل دارد

برای این کار چارچوب های متفاوتی نظیر EDI، مبتنی بر XML و وب سرویس ها ارائه شده اند.

از مشکلات مهم چارچوب های مبتنی بر XML، نارسایی ذاتی این زبان در بیان معنا است.

راه های متفاوتی برای غلبه بر این مشکل ارائه شده است.

در این پروژه نیز سعی شده بر روی چارچوب روزتانت این کار انجام پذیرد.

مراجع

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.