×

پاورپوینت آماده کارگاه آموزشی روش پژوهش

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده روش تحقیق پیشرفته

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق پیمایشی (‏‏survey research method)

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی- ایرانی

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق مقدماتی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق در سازمان

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

۸,۰۰۰ تومان
0