×

پاورپوینت روش تحقیق پیمایشی (‏‏survey research method)

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی- ایرانی

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در رویداد های ورزشی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

۸,۰۰۰ تومان
0