×

پاورپوینت اماده مطالعه کاربردی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده آشنائی با مدلهای سرآمدی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده مبانی سازمان و مدیریت

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده مدل های مدیریت منابع انسانی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده معرفی نرم افزارهای مهندسی برق

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده موقعیت جغرافیایی یونان باستان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده آسیب های ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده روانشناسی ورزش

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده مقدمه ای بر فناوری اطلاعات پارت ۲

۱۲,۰۰۰ تومان
0