×

پاورپوینت آماده دانشگاه هاروارد

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سوگیری تأییدی

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مفاهیم اساسی سازمان

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مالکیت معنوی

۹,۰۰۰ تومان

امنیت شبکه های کامپیوتری پاورپوینت آماده

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده امنیت در RFID

۸,۰۰۰ تومان

امن‌سازی شبکه‌های سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقش بسته بندی در بازاریابی و توسعه صادرات

۷,۰۰۰ تومان
0