×

پاورپوینت آماده جهانی شدن و توسعه کشورها

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده صندوق بین المللی پول

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هزینه یابی هدف

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده دانشگاه هاروارد

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سوگیری تأییدی

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مفاهیم اساسی سازمان

۱۰,۰۰۰ تومان

CMMS پاورپوینت آماده

۷,۰۰۰ تومان

امنیت پدافند سایبری پاورپوینت آماده

۷,۰۰۰ تومان

امنیت وب پاورپوینت آماده

۸,۰۰۰ تومان

امنیت شبکه های کامپیوتری پاورپوینت آماده

۷,۰۰۰ تومان
0