×

پاورپوینت خودارزیابی مدل تعالی سازمانی EFQM

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول و معیارهای مدل تعالی سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تعالی سازمانی ویژه مدیران

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM – منطق دمینگ (PDCA)

۱,۵۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
0