×

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بازاریابی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بازاریابی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بازاریابی ورزشی

۷,۰۰۰ تومان
0