×

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان
0