×

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی 

۵,۰۰۰ تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت در سازمانهای ورزشی

۴,۰۰۰ تومان
0