×

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک : مفاهیم و کاربردها

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در عمل

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرایند مدیریت استراتژیک

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک رفتار

۹,۰۰۰ تومان
0