×

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک : مفاهیم و کاربردها

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در عمل

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرایند مدیریت استراتژیک

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

۷,۰۰۰ تومان
0