×

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک : مفاهیم و کاربردها

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در عمل

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرایند مدیریت استراتژیک

۳,۰۰۰ تومان
0