×

پاورپوینت مدیریت استراتژیک با روش ارزیابی متوازن

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک – برنامه ریزی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مکاتب مدیریت استراتژیک

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت استراتژیک

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک رفتار

۹,۰۰۰ تومان
0