×

پاورپوینت آماده پدافند سایبری

۱۰,۰۰۰ تومان

امنیت پدافند سایبری پاورپوینت آماده

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پدافند سایبری – تهدیدات سایبری و راه های مقابله با آن

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اقدامات ستادی پدافند سایبری

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت امنیت پدافند سایبری

۵,۱۰۰ تومان

پاورپوینت پدافند سایبری

۳,۰۰۰ تومان
0