×

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت ۳

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تعریف جرم رایانه ای

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هوش مصنوعی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده پدافند سایبری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اینترنت اشیا

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شبیه سازی مدارات میکرو کنترلی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده عوارض کانال

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تهدیدات سایبری و راه های مقابله با آن

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مبانی کامپیوتر

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مهندسی فناوری اطلاعات ۲

۱۲,۰۰۰ تومان
0