×

پاورپوینت آشنایی با خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تفکر خلاق و خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضرورت خلاقیت در کارآفرینی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضرورت نوآوری و خلاقیت – اهداف و یادگیری – تکنیک مورفولوژی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در فرایند کارآفرینی

۶,۰۰۰ تومان

کارآفرینی ترویج، توسعه و ضرورت آموزش آن

۶,۰۰۰ تومان

۱۰۱ تکنیک حل خلاق مسئله – کارآفرینی -خلاقیت

۴,۰۰۰ تومان

آموزش و تعاون – پاورپوینت دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها

۴,۰۰۰ تومان

مهارتهای تدوین و ارزیابی طرح کسب و کار

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ساماندهی فعالیت مشاغل خانگی در قالب تعاونی تأمین نیاز مشاغل

۳,۰۰۰ تومان
0