×

پاورپوینت تئوری های مدیریت کارآفرینی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده کارآفرینی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده کارآفرینی و ضرورت آموزش آن

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده کارآفرینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده بازار کار اشتغال و بیکاری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آموزش مبانی کارآفرینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تفکر خلاق و خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضرورت خلاقیت در کارآفرینی

۶,۰۰۰ تومان
0