×

پاورپوینت ترخیص با رضایت شخصی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اخلاق در پزشکی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت منشور حقوق بیمار

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خطا ومسئولیت پزشکی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مطالعات بیمارستان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سرطان پستان

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت الگوی سوء مصرف مواد شیمیایی

۱۲,۰۰۰ تومان
0