×

پاورپوینت پزشکی از راه دور – Telemedicine

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان کرمانشاه

۳,۰۰۰ تومان

جامعه شناسی پزشکی – پاورپوینت نگاهی جامعه شناختی به مسائل بیماران کلیوی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با اصول کلی احیاء قلبی ریوی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت قارچهای میکوریزی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با سیستم پکس Pacs system

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت گروه های خونی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کیست هیداتید

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت احیاء قلبی ریوی (CPR)

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فوریت های پزشکی – اورژانس

۸,۰۰۰ تومان
0