×

پاورپوینت فوریت های پزشکی – اورژانس

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مسمومیت غذایی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت استانداردهای پرستاری

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت گفتار درمانی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت داروشناسی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهبود خدمات درمانی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی حاکمیت خدمات بالینی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بیماری وبا

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حق بیمار

۳,۰۰۰ تومان
0