×

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارت های روانی در ورزش وزنه برداری

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی 

۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حرکات اصلاحی بانوان

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی

۷,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت روان

۸,۰۰۰ تومان
0