×

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت ۳

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هوش مصنوعی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده پدافند سایبری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اینترنت اشیا

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تهدیدات سایبری و راه های مقابله با آن

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده محیط pcb

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده محیط شماتیک پروتئوس

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده معرفی نرم افزارهای مهندسی برق

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مبانی کامپیوتر

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مهندسی فناوری اطلاعات ۲

۱۲,۰۰۰ تومان
0