...
×

پاورپوینت آشنایی با سیستم پکس Pacs system

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بیوسنسور (زیست حسگر)

۷,۰۰۰ تومان

جزوه ریاضی مهندسی – مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات ریاضی مهندسی

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده – آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده – تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

۱۰,۰۰۰ تومان
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.