×

پاورپوینت آماده سیستم انتقال آب برج میلاد

۱۰,۰۰۰ تومان

حادثه ساختمان پلاسکو از چند منظر فرهنگی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در رویداد های ورزشی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت معیارهای مکان یابی اماکن ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضوابط طراحی اماکن ورزشی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خواص مکانیکی خاک

۵,۰۰۰ تومان

جداول و نمودارهای مورد نیاز درس مهندسی پی (رایگان)

رایگان

جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشگاه تهران (رایگان)

رایگان
0