×

پاورپوینت آماده معماری مدرن اولیه

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سیستم انتقال آب برج میلاد

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده معماری یونان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده شاهکار معماری مدرن

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مقررات ملی ساختمان

۱۲,۰۰۰ تومان

معماری و پدافند غیرعامل – مقررات ملی ساختمان (مبحث بیست و یکم)

۴,۰۰۰ تومان

حادثه ساختمان پلاسکو از چند منظر فرهنگی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبلمان شهری

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت بافتهای فرسوده از منظر اقتصادی

۳,۰۰۰ تومان
0