×

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آینده‌ پژوهی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سوگیری تأییدی

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مفاهیم اساسی سازمان

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده طوفان فکری معکوس

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده برگزاری جلسه اثربخش

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده نمودار تاثیر/ احتمال ریسک

۲,۰۰۰ تومان

استخدام پاورپوینت آماده

۸,۰۰۰ تومان

امن‌سازی شبکه‌های سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

۱۰,۰۰۰ تومان
0