×

پاورپوینت آماده انگیزش

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش – IT in sport

۶,۰۰۰ تومان

گزارش عملکرد شورای راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری

۶,۰۰۰ تومان

ارزشیابی کیفیت عملکرد – شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی آنها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رفع تبعیض کارمندان از حقوق و مزایا

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهداشت صنعتی و علم بهداشت چیست؟

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیاده سازی نظام جامع بهره وری (چرخه بهره وری)

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت طراحی فرایندها و ساختار سازمانی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نظام نامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه

۳,۰۰۰ تومان
0