×

پاورپوینت آماده فرایندنویسی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اطفای حریق و خروج اضطراری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده کالیبراسیون

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بحران آب و آب مجازی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک با روش ارزیابی متوازن

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سیستم مدیریت کیفیت

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با مکاتب مدیریت استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی نظام پیمانکاری فرعی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اخلاق اداری

۱۲,۰۰۰ تومان
0