×

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جهانگردی ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش های اطلاع رسانی در جهانگردی ورزشی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جهانگردی ورزشی در جهان

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت توریسم ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم اطلاعات مدیریت تالیف دکتر رضائیان

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ISI حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

۵,۰۰۰ تومان
0