×

پاورپوینت آماده آسیب های ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی 

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت انبار در اماکن ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت سازمان های ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول بازاریابی و خدمات کریستوفر لاولاک

۹,۰۰۰ تومان

 پاورپوینت مدیریت برنامه ‏ریزی ورزشی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بازاریابی ورزشی در قایقرانی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقش مربی در ورزش

۹,۰۰۰ تومان
0