×

پاورپوینت آماده انگیزش

۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۳۵,۰۰۰ تومان

ارزشیابی کیفیت عملکرد – شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی آنها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رفع تبعیض کارمندان از حقوق و مزایا

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهداشت صنعتی و علم بهداشت چیست؟

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیاده سازی نظام جامع بهره وری (چرخه بهره وری)

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت هفت عامل چشمگیر تغییر در سازمان

۳,۰۰۰ تومان

شکل دهی سازمان – شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی 

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مروری جامع بر نظریه‎های مدیریت و سازمان

۹,۰۰۰ تومان
0