×

اهم فعالیتهای انجام شده شرکت پرسی ایران گاز از سال ۸۷ لغایت ۹۲

۳,۰۰۰ تومان

مدیریت کیفیت و آموزش بازاریابی ورزشی – پاورپوینت 

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نحوه تهیه طرح‌های کسب و کار در پروژه‌های نانوتکنولوژی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت توانمندسازی کسب و کارهای صنایع کشور

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اداره کردن شکایات و بهبود خدمات

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت انبار در اماکن ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نگرشی بر مفاهیم کالیبراسیون

۳,۰۰۰ تومان

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدل توسعه خوشه ها در توسعه کسب و کار

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت روابط مشتری

۴,۰۰۰ تومان
0