...
×

پاورپوینت آماده بازاریابی عصبی و حسی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده بازاریابی ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تجارت الکترونیکی

۱۲,۰۰۰ تومان

اهم فعالیتهای انجام شده شرکت پرسی ایران گاز از سال ۸۷ لغایت ۹۲

۳,۰۰۰ تومان

مدیریت کیفیت و آموزش بازاریابی ورزشی – پاورپوینت 

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نحوه تهیه طرح‌های کسب و کار در پروژه‌های نانوتکنولوژی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت توانمندسازی کسب و کارهای صنایع کشور

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اداره کردن شکایات و بهبود خدمات

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت انبار در اماکن ورزشی

۵,۰۰۰ تومان
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.