×

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش – IT in sport

۱۰,۰۰۰ تومان

ارزشیابی کیفیت عملکرد – شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی آنها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت سازمان های ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی

۷,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش

۵,۰۰۰ تومان

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در رویداد های ورزشی

۹,۰۰۰ تومان
0