×

پاورپوینت آماده تئوری محدودیت

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده حسابداری مدیریت فصل ۲

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده حسابداری مدیریت

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هزینه یابی هدف

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش عملکرد شورای راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت مالی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب یکپارچه

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اخلاق اداری

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ساختار سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان
0