×

پاورپوینت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش عملکرد شورای راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت مالی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب یکپارچه

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اخلاق اداری

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ساختار سازمانی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت محاسبه عملکرد استراتژیک

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سازمانهای بیمار

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نظام شایستگی در شرکت ملی گاز ایران

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی

۳,۰۰۰ تومان
0