×

پاورپوینت آماده بازسازی داده های هواشناسی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده شناسایی گیاهان مرتعی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت زیست محیطی و منابع آلوده کننده

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آلودگی محیط زیست

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آلودگی های محیط زیست : آلودگی آب، خاک و هوا، منابع و عوامل آن

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ورمی کمپوست یا کمپوست با استفاده از کرم های مخصوص

۵,۰۰۰ تومان

مدیریت انرژی و اهداف ضرورت‌های آن و توسعه

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست و تاریخچه استفاده از سموم

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آلودگی هوا و تغذیه مناسب

۳,۰۰۰ تومان
0