×

پاورپوینت تدوین و تصویب نظام نامه پیوست فناوری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آیا ERP جایگزینی ERP برای MIS

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده انواع سیستمهای اطلاعاتی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانادا

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدل مدیریتی کنترل دسترسی نقش مبنا

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هوش مصنوعی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده پدافند سایبری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اینترنت اشیا

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعاتی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده طراحی سازمان متناسب با عصر اطلاعات

۱۲,۰۰۰ تومان
0