×

پاورپوینت آماده آسیب شناسی ماهواره

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سبک زندگی سالم

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده بیش فعالی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تکنیک‌های پرسش

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده رشد در دوره کودکی و نوجوانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آموزش

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

۴,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی معلمان – پاورپوینت

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه آموزش و پرورش – مفهوم، تعریف، موضوع، هدف و ابعاد

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و سنجش در آموزش

۴,۰۰۰ تومان
0