×

پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

۴,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی معلمان – پاورپوینت

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه آموزش و پرورش – مفهوم، تعریف، موضوع، هدف و ابعاد

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و سنجش در آموزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی – روشها و فنون تدریس

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روانشناسی کودکان استثنایی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نظریه های تدریس یادگیری

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقش خانواده در بهداشت روانی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت الفبای طراحی برنامه آموزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش

۵,۰۰۰ تومان
0