×

پاورپوینت اماده بیش فعالی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تکنیک‌های پرسش

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده رشد در دوره کودکی و نوجوانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آموزش

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

۴,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی معلمان – پاورپوینت

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه آموزش و پرورش – مفهوم، تعریف، موضوع، هدف و ابعاد

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و سنجش در آموزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی – روشها و فنون تدریس

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روانشناسی کودکان استثنایی

۸,۰۰۰ تومان
0