×

پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده نظریه زمین ساخت صفحه ای

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده فتوژئولوژی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده زمین شناسی زیست محیطی

۱۲,۰۰۰ تومان
0