×

پاورپوینت تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست و تاریخچه استفاده از سموم

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آبیاری سطحی – برخی راهبردها و راهکارهای افزایش اثربخشی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سیستم های خاکورزی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آفت کش ها

۳,۰۰۰ تومان
0