×

پایگاه ScienceDirect (پاورپوینت)

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهره گیری از زنجیره مارکوف در مدل سازی سیستم های احتمالی صف

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت راهبردهای مطالعه – آسیبهای پژوهشی ناظر به شیوه های مطالعه

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق – ارائه گزارش و انواع آن

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و سنجش در آموزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته از انتخاب موضوع تا تحلیل داده‌ها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق فراترکیب

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق پیمایشی (‏‏survey research method)

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی- ایرانی

۲,۰۰۰ تومان
0