×

پاورپوینت اشتباهات متداول در فرآیند نوشتن پایان نامه

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت راهنمای نگارش گزارش علمی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق کیفی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول نگارش مقاله علمی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی نگارش مقالات علمی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش روش تحقیق

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت چگونگی نوشتن مقاله علمی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده روش تحقیق ۲

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش شناسی پژوهش های کمی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده کارگاه آموزشی روش پژوهش

۱۲,۰۰۰ تومان
0