×

پاورپوینت آماده سوگیری تأییدی

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده بیش فعالی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مثبت‌اندیشی منطقی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده انگیزش

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده رشد در دوره کودکی و نوجوانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت راهبردهای مطالعه – آسیبهای پژوهشی ناظر به شیوه های مطالعه

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درمان شناختی اختلالات اعتیادی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ویژگی مکانیسمهای دفاعی از منظر فروید

۴,۰۰۰ تومان
0