×

پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت راهبردهای مطالعه – آسیبهای پژوهشی ناظر به شیوه های مطالعه

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درمان شناختی اختلالات اعتیادی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ویژگی مکانیسمهای دفاعی از منظر فروید

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارت های روانی در ورزش وزنه برداری

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مشارکت مردان در تنظیم خانواده

۵,۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشی – پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش

۵,۰۰۰ تومان
0