×

پاورپوینت پول شویی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مالکیت معنوی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیشینه تاریخی نظریه‌پردازی روابط بین الملل

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حق بیمار

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت قانون تجارت

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد UNCITRAL

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اساسات حقوق اسلام

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حق زن بر بدن

۳,۰۰۰ تومان
0