×

پاورپوینت الگوی سوء مصرف مواد شیمیایی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده نظام حقوق

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده طرح جامع پیشگیری از جرائم قاچاق کالا

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده فساد اداری

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پول شویی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مالکیت معنوی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیشینه تاریخی نظریه‌پردازی روابط بین الملل

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حق بیمار

۳,۰۰۰ تومان
0