×

پاورپوینت آماده الودگی فلزات سنگین در خاک

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اقلیم شناسی دینامیک

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده موقعیت جغرافیایی یونان باستان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده موسی بن نصیر در فتح اندلس

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مکانی GIS

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت زلزله

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اقلیم شناسی دینامیک

۴,۰۰۰ تومان

ژئو مورفولوژی دینامیک (رایگان)

رایگان
0