×

پاورپوینت جنگ نرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکشی – تعاریف، علل و نرخ آن در کشورهای مختلف

۶,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی فضای مجازی – آسیب‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها – رسانه های اجتماعی مجازی

۵,۰۰۰ تومان

جامعه شناسی پزشکی – پاورپوینت نگاهی جامعه شناختی به مسائل بیماران کلیوی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحقیق جامعه شناسی فرهنگ – گرایش زنان به اعمال جادویی در دزفول

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت عصب پژوهی اجتماعی

۳,۰۰۰ تومان

حادثه ساختمان پلاسکو از چند منظر فرهنگی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و سنجش در آموزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقش زنان در دفاع مقدس

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رئالیسم خام و رئالیسم انتقادی

۵,۰۰۰ تومان
0