×

پاور پوینت اصول و مبانی تربیت بدنی ۲

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده آسیب های ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آسیب های ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده ورزش زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده شناخت ساختار و عملکرد بدن

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت سازمان های ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت تجهیزات ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده استادیوم

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده برنامه ریزی و طراحی تمرینات ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

بیمه در ورزش

۳۰,۰۰۰ تومان
0