×

پاورپوینت آماده استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان کرمانشاه

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با سیستم پکس Pacs system

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فوریت های پزشکی – اورژانس

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بیوسنسور (زیست حسگر)

۷,۰۰۰ تومان
0