×

پاورپوینت آماده تجارت الکترونیکی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تجارت الکترونیکی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تجارت الکترونیک

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت چالشهای تحقق تجارت الکترونیکی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده بنچ مارکینگ

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تجارت الکترونیکی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده فناوری اطلاعات

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده سیستم های تجارت الکترونیک

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت

۱۲,۰۰۰ تومان
0